Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Wesółki-Kalisz”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-08-03 09:11:48
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-08 09:05:23 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska