Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Grójec Wielki wraz z budową mostu przez rzekę Obrę

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-30 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-04-17 14:46:57
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-18 09:13:30 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek