Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-02-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-02-05 12:06:05
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-21 13:26:17 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak