Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków: Część 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-08-07 07:45:31
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-09 09:36:38 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak