Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: CZĘŚĆ 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej. CZĘŚĆ 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-09-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-10-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-09-14 13:11:14
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-01 12:37:46 (aktualizacja) przez Renata Stempniak