Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: CZĘŚĆ 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław. CZĘŚĆ 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-09-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-10-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-09-16 13:38:26
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-05 12:01:09 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek