Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Cz.1- Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław; Cz.2- Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-30 15:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Nowak
Data publikacji: 2015-08-10 17:50:05
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-10 22:31:06 (aktualizacja) przez Krzysztof Nowak