Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-08-26 12:15:34
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-06 07:26:14 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek