Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji i wykonania na jej podstawie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 184 na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Szczuczyńską w m. Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-03 11:44:10
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-20 14:10:15 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska