Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina – ul. Armii Poznań z ul. Dworcową w Luboniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Nowak
Data publikacji: 2015-08-10 21:11:27
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-10 21:14:06 (aktualizacja) przez Krzysztof Nowak