Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-06-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 18:18:21
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:24:36 (aktualizacja) przez Renata Stempniak