Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji dla \"Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 191 m. Zacharzyn\"

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-08-10 21:02:42
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-28 10:55:20 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek