Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (km ~ 9+200,00)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-06-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 18:36:12
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:20:14 (aktualizacja) przez Renata Stempniak