Zamówienie publiczne: Okrzesywanie drzew przydrożnych na terenie RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-20
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-10-27 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-10-20 11:47:10
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-29 08:17:51 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko