Zamówienie publiczne: Okrzesywanie drzew przydrożnych na terenie RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-20
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2017-09-28 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2017-09-20 10:42:08
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-13 07:11:00 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko