Zamówienie publiczne: Odnowa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 na odc. Rosko – Gulcz

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-11 13:10:03
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-02 15:01:08 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek