Zamówienie publiczne: Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Koło na odcinku Czołowo – Koło

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Nowak
Data publikacji: 2015-08-10 18:56:17
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-10 19:00:53 (aktualizacja) przez Krzysztof Nowak