Zamówienie publiczne: Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 197 Sława – Gniezno na odcinku Ujazd – Sławno od km 15+060 do km 17+380

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-06-10 13:08:42
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-16 14:43:11 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek