Zamówienie publiczne: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina na odcinku Ratyń – Sługocin w km 12+790 – 14+310

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-06-09 13:16:26
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-28 09:35:51 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek