Zamówienie publiczne: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach w km 18+360 - 18+920

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-09
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-06-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-06-09 13:47:29
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-28 13:07:29 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak