Zamówienie publiczne: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Oborniki ul. Lipowa w km 43+775 - km 44+105

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-07 08:37:46
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-02 15:03:23 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek