Zamówienie publiczne: OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-06
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-04-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-04-06 13:57:35
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-21 08:31:40 (aktualizacja) przez Artur Ginter