Zamówienie publiczne: Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie rejonu dróg wojewódzkich w nowym tomyślu wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-26
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-10-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-09-26 12:30:21
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-11 13:38:46 (aktualizacja) przez Artur Ginter