Zamówienie publiczne: Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-06
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-07-19 10:00:00

Opis zamówienia

OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-07-06 13:00:39
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-28 08:21:26 (aktualizacja) przez Artur Ginter