Zamówienie publiczne: OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-16
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-04-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-04-16 13:10:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-13 13:23:11 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek