Zamówienie publiczne: OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-06
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-04-14 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-04-06 13:51:14
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-30 09:12:09 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska