Zamówienie publiczne: Oczyszczenie studzienek wpustowych ulicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-15
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2017-03-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2017-03-15 10:22:21
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-24 10:12:35 (aktualizacja) przez Radosław