Zamówienie publiczne: Oczyszczenie studzienek ściekowych na terenie RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-24
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-10-05 11:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczenie studzienek ściekowych na terenie RDW Złotów. Kod CPV zamówienia:        90.64.00.00-5.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-09-24 14:47:36
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-29 15:03:17 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska