Zamówienie publiczne: Oczyszczenie studzienek ściekowych na terenie RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-26
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-08-03 11:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczenie studzienek ściekowych na terenie RDW Złotów. Kod  CPV  zamówienia:       90.64.00.00-5. Przedmiot zamówienia opisano w Rozdziale 4 SIWZ.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-07-26 14:32:09
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-02 10:04:12 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska