Zamówienie publiczne: Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-23
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-03-03 11:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów. Kod CPV zamówienia: 90.61.10.00-3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zadania lub na dowolną ilość części, tj. CZĘŚĆ I -   Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich nr 179, 180 i 188 na terenie działania RDW Złotów. CZĘŚĆ II - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich nr 189, 190 i 242 na terenie działania RDW Złotów. CZĘŚĆ III - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich nr 191, 193 i 194 na terenie działania RDW Złotów.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-02-23 14:40:29
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-04 15:00:59 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska