Zamówienie publiczne: Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-03
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-03-14 11:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów w ilości łącznej dla części I, II i III - 239,75 km. Część I - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach woj. nr 179,180 i 188 na terenie działania RDW Złotów. Część II - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach woj. nr 189, 190 i 242 na terenie działania RDW Złotów. Część III- Oczyszczenie pasa drogowego na drogach woj. nr 191, 193 i 194 na terenie działania RDW Złotów.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2017-03-03 11:09:32
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-13 09:54:47 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska