Zamówienie publiczne: Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-24
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-03-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2016-02-24 14:43:20
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-16 14:30:06 (aktualizacja) przez Anna Sobczak