Zamówienie publiczne: Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2018r

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-28
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-03-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2018-02-28 11:23:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 14:38:01 (aktualizacja) przez Anna Sobczak