Zamówienie publiczne: „Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole„

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-01
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2017-03-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2017-03-01 10:40:34
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-18 11:04:34 (aktualizacja) przez Radosław