Zamówienie publiczne: Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2019 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-14
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-03-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Barbara Wypychowska
Data publikacji: 2019-03-14 08:11:07
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-16 11:41:32 (aktualizacja) przez Barbara Wypychowska