Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienki ściekowe wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-26
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2020-04-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2020-03-26 08:11:52
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-02 12:06:25 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak