Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek ściekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-30
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2020-05-11 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2020-04-30 10:06:54
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-01 12:21:18 (aktualizacja) przez Daria Marciniak