Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków w 2018 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-26
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-10-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-09-26 13:37:36
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-13 14:32:02 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek