Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-14
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2017-03-23 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2017-03-14 14:02:42
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-15 11:51:08 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska