Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie RDW Kościan wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-14
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-10-22 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-10-14 14:29:02
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-17 10:51:28 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska