Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie RDW Kościan wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków w 2017 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-12
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-04-20 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-04-12 14:40:39
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 11:45:25 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska