Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-27
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-08-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Siwińska
Data publikacji: 2018-07-27 12:44:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-20 12:46:19 (aktualizacja) przez Anna Siwińska