Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających na terenie RDW Koło

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-20
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2015-10-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Kujawa
Data publikacji: 2015-10-20 14:56:55
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-27 07:45:40 (aktualizacja) przez Ilona Kujawa