Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urzadzeń podczyszczających na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-12
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-07-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Kujawa
Data publikacji: 2016-07-12 08:54:35
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-23 14:30:36 (aktualizacja) przez Ilona Kujawa