Zamówienie publiczne: Oczyszczanie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez RDW w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-09
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-03-16 10:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - w ilości 555 szt.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-03-09 12:34:22
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-04 14:05:43 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak