Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-22
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-03-01 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-02-22 13:19:35
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-15 08:47:05 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska