Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-22
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2018-03-01 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Jagielicz
Data publikacji: 2018-02-22 12:18:56
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-10 09:54:37 (aktualizacja) przez Joanna Jagielicz