Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na terenie RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-15
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-02-23 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-02-15 13:07:15
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-07 14:54:53 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska