Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-07
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-03-15 10:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-03-07 13:24:32
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 12:26:56 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska