Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-28
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2019-03-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2019-02-28 11:08:50
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-29 12:15:04 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska